Splošni pogoji poslovanja

Podatki, informacije in aplikacije na spletnem portalu LOVECNACENE.SI so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, ki so navedeni v nadaljevanju.

1. Predstavitev

Spletni portal LOVECNACENE.SI je v lasti podjetja Spletnik, d.o.o., LOVECNACENE.SI je spletni portal za pomoč potrošnikom pred odločitvijo za olajšano iskanje izdelkov spletnih trgovin. LOVECNACENE.SI zbira podatke o prodajnem programu s pomočjo podatkov, ki jih zagotovijo slovenski spletni trgovci ter jih objavlja na svojem portalu www.lovecnacene.si.

2. Odgovornost

Vsebina spletnega portala ne predstavlja uradnih informacij, razen če je to posebej navedeno. Podatki, informacije in spletne aplikacije, ki so dosegljive na oziroma prek spletnega portala www.lovecnacene.si, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost. Niti LOVECNACENE.SI niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnega portala, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, informacij in aplikacij na spletnem portalu. Za pravilnost podatkov, ki jih LOVECNACENE.SI pridobiva od drugih subjektov, LOVECNACENE.SI ne jamči. Odgovornost LOVECNACENE.SI za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena.

3. Zasebnost

Na določenih mestih spletnega portala LOVECNACENE.SI zbira nekatere identifikacijske podatke o uporabnikih (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov,...). Uporabniki dajo podatke LOVECNACENE.SI prostovoljno. LOVECNACENE.SI zagotavlja, da bo te podatke uporabil za svoje potrebe in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

4. Uporabniki spletnega portala

Uporabniki spletnega portala so lahko anonimni ali registrirani. Anonimni uporabniki lahko uporabljajo brezplačne storitve (npr. vpogled v podatke o izdelkih cenah,...). Registrirani uporabniki z registracijo pridobijo dostop do nekaterih aplikacij portala LOVECNACENE.SI, ki neregistriranim uporabnikom niso dostopne. Registrirani uporabniki imajo uporabniško ime in geslo vezano na osebo, ki se je za posamezno storitev prijavila. Uporabniško ime in geslo so dolžni varovati kot poslovno skrivnost in ju ne smejo zaupati drugi osebi. Registrirani uporabniki prevzemajo odgovornost za vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

5. Obseg uporabe podatkovnih baz in pravice intelektualne lastnine

Uporabniki spletnega portala morajo upoštevati naslednja dejstva:

  • da so podatkovne baze v informacijskem sistemu LOVECNACENE.SI – v celoti in kot posamezni deli sistema – varovane v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah,
  • da so podatki v spletnih storitvah LOVECNACENE.SI del podatkovnih baz v smislu določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah,
  • da je znak "LovecNaCene.si" varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z Zakonom o industrijski lastnini.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah med drugim določa, da uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih baz (kakovostno in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih aplikacij za anonimne ali registrirane uporabnike. Vse druge oblike nadaljnjega posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na strežniku tretje osebe oziroma uporabnika, reproduciranje v drugih dokumentih, itd.) so izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe. Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja:

  • uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz (npr. reproduciranje strukture podatkovnih baz, delov strukture podatkovnih baz, skupin zapisov itd.),
  • uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese LOVECNACENE.SI (npr. sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih baz, itd.),
  • zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz s posebnimi programskimi rešitvami,
  • odstranitev navedbe virov.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov "LOVECNACENE.SI", kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala LOVCUNACENE.SI zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.

6. Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala

Noben podatek oziroma informacija s spletnega portala ne sme biti brez dovoljenja LOVECNACENE.SI uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletnega portala ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na drugih mestih,v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije s spletnega portala lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način, brez predhodnega pisnega dovoljenja LOVECNACENE.SI, je prepovedano.

7. Povezave na spletne strani

Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje LOVECNACENE.SI. LOVECNACENE.SI za vsebino teh strani ne odgovarja.

8. Dostopnost spletnega portala

LOVECNACENE.SI si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala - v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si LOVECNACENE.SI pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, praviloma po 20. uri.

9. Reševanja sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega portala LOVECNACENE.SI bodo uporabniki in LOVECNACENE.SI reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Vprašanja

Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe spletnega portala LOVECNACENE.SI in druga vprašanja lahko uporabniki pošljejo na e-naslov info@lovecnacene.si.

Prijava na e-novice
Želite ujeti najboljše ponudbe in akcije? Vpišite se na seznam za obveščanje o izjemnih ponudbah in ulovljenih cenah.
450.000
Koliko izdelkov
165
Koliko trgovcev
2.450
Koliko uporabnikov